METGE ESPECIALISTA PER ADI, PADES, HAD i SUPORT RESIDÈNCIES
Fecha: 08/02/2021 Provincia:
Centro: E-Mail:
Volver
DESCRIPCIÓN:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona:


Lloc de treball

·      Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics,  d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, Suport a Residències Geriàtriques, PADES i Hospitalització a Domicili.  

·      Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

 

Es requereix

·      Llicenciatura en Medicina. 

·      Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres

 

Es valora

·      Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili

·      Formació específica en atenció al pacient pal·liatiu

·      Els anys d’experiència aportats

 

S’ofereix

·      Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat. 

·      Jornada Completa més guàrdies 

·      Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

·      Incorporació immediata

 

Cuadro de texto: En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MADI21 abans del 28 de febrer de 2021 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)


La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

 
SECPAL © 2014
Paseo de La Habana 9-11. 28036 Madrid.
Tel. (+34) 91 992 00 28